Skolegang til de fattigste på 65 skoler

Vi fokuserer for tiden på de fattgiste av de fattigste barna i skolepliktig alder. Vi utfordrer nå våre kjære givere til å gjøre et ekstra løft for at de mest trengende skal få skolegang.

I direkte samarbed med de regionale myndigheter har School For Life tatt ansvaret for å betale skolekostnadene til mange hundre av de aller fattigste barna i skolepliktig alder på 65 skoler i byen Tanjungpinang og distriktene omkring. Det er mye som koster når barn skal gå på skolen og uten støtte til innrullering, skolepenger, skolematriell, skoleuniformer, matpenger og mer hadde ikke de fattigste familiene i Bintan klart å sende sine barn på skolen.

Dette gjør vi nå noe med sammen med alle dere våre kjære givere. Det er en meget viktig jobb dere er med å gjøre. På vegne av de hundrevis av barn som i år vil få skolegang i direkte gave av dere givere - Tusen Takk!

Skolebibiotek i Tanjunpinang

I samarbeid med Utdanningsdepartementet i Indonesia har vi samlet inn midler til et nytt skolebibliotek for byen Tanjungpinang som ikke har noen bibliotek fra før. Bibiloteket er laget for alle skoleelevene i distriktet.

Skolebiblioteket er skjenket av School For Life til byen Tanjungpinang og eies av Utdanningsministeriet i Tanjunpinang. Det tjener byens skolers formål og er pedagogisk innrettet, det vil si dekke de behovene elevene og lærerne har for litteratur og informasjon til lesetrening, lystlesing og informasjonssøk. Skolebiblioteket inneholder i tillegg til bøker og blader også CD-/ DVD-plater og egne datamaskiner med Internett, til bruk for elevene

 

 

Avsluttede prosjekter:

Øker kvaliteten i utdanningen

School For Life har økt kvaliteten på tilbudet ved 46 skoler gjennom omfattende strukturell og matriell bistand I Bintant-regionen over en årrekke.

Tett koordinert med Utdanningsdepartementet har School For Life gjort direkte opplæring og kursing av lærerne på 46 skoler og gitt dem oppdatert kompetanse innen pedagogikk og bruk av nye undervisningsverktøy. School For Life har hatt flere lærere og assistenter som har gjort dette for alle skolene og School For Life har også selv donert komplette PC-lab'er med nettverk til store deler av skolene i byen Tanjungpinang.

Videre har School For Life installert lab-ene på skolene, lært opp systemadministratorer på hver skole og gitt resten av lærerne opplæring i bruk av datanettverk (Office, Internet, E-post, Skoleprogramvare, Filsystem m.m.). School For Life dekket også deler av driftskostnadene skolene har hatt i forbindelse med prosjektet, som strøm, telefonkostnader og matriell. Vårt prosjekt er av en så høy kvalitet at sentrale myndigheter foreslo School For Life sitt utviklingsprogram som foregangseksempel til etterfølgelse for øvrige distrikter i Indonesia.

Alle programmene er gjennomført og ferdige men School For Life vedlikeholder fortsatt disse programmene, spesielt maskinvaredonasjonene gjennom oppgraderinger og tilskudd.

School For Life hjelper 20 nye skoler i Tanjungpinang, Indonesia.

School For Life's første prosjekt var i Tanjungpinang, Indonesia, der School For Life har et tett samarbeid med de lokale myndigheter.

Foreningen har etablerert nye skoler i distriktet, i tillegg til svært omfattende skoleutviklings-prosjekter i de eksisterende skolene i Tanjungpinang. Skoleprosjektene har gitt titalls tusen skoleelever tilgang til informasjonsteknologi og parallelt med utplasseringen, gjennomførerer også School For Life opplæring av samtlige lærere og systemansvarlige på alle skolene.

School For Life er den eneste humanitære organisasjonen som arbeider med skoleutvikling i provinsen Riau, og vi startet vårt arbeid i byen Tanjungoinang, som har et ekstremt stort behov for humanitær bistand. Av denne grunn er all støtte som gis til våre prosjekter i Riau helt avgjørende for flere titalls tusen elever og lærere som mottar vår bistand.

© SCHOOL 4 LIFE Global education development
info@school4life.com